Sundheds forsikringer


Patientforsikring og sundhedsforsikringer

For alle sundhedsforsikringer gælder det, at behandlingen skal være godkendt af dit forsikringsselskab, før der aftales tid til behandling. Husk at være opmærksom på om det fremgår af din sundhedsforsikring, at du også skal have en henvisning fra egen læge, før du påbegynder behandlingen.

Såfremt du ikke ved opstarten af din behandling, via egen læge, har fået lagt en henvisning op på henvisningshotellet, vil behandlingen være for egen regning.

Hvis det fremgår af bevillingen, at en henvisning ikke er nødvendig, vil vi sende det fulde beløb til opkrævning hos dit forsikringsselskab. Modtager du behandlinger, som ikke er dækket af din sundhedsforsikring, vil du blive afregnet særskilt, herfor.

For at vi kan hjælpe dig med at afregne direkte med dit forsikringsselskab, har vi brug for at modtage den bevilling, som du har modtaget fra dit forsikringsselskab, elektronisk. I brevet står der som regel, hvordan afregningen skal foregå og hvilke ydelser, forsikringen dækker.

Du er selv forpligtet, overfor din aftale med dit forsikringsselskab, til at holde regnskab med hvornår dine antal behandlinger ifølge din bevilling er brugt samt herefter selv kontakte dit forsikringsselskab for yderligere behandlinger.