Priser

Priser inkl. moms

Privatregning (turister/gruppe 2): 750 kr.

Privatregning inkl. ydelser (tursiter/gruppe 2): 900 kr. 

Varigheds- eller sygeerklæring (pr. 15 minut): 750 kr.

Frihåndsattest (pr. 15 min.): 1000 kr

Frihåndsattest studerende: 500 kr.

Mulighedserklæring (pr. 15 minut): 750 kr

Kørekort ung: 750 kr.

Kørekort voksne (bus/taxa/generhvervelse mm.): 1000 kr.

Attest ved afbestilling af rejse: 950 kr.

Attest til handicapskilt: 1250 kr. 

Vaccinationshonorar: 150 kr. 

Stivkrampe/difteri (DeTeBoster) inkl. vaccinationsgebyr: 300 kr.

Influenzavaccine under 65 år inkl. vaccinationsgebyr: 200 kr. 

Vaccination mod MFR under 12 måneder inkl. vaccinationsgebyr: 300 kr. 

Dokumentation til privat sundhedsforsikring (pr. 15 min): 750 kr. 

Kopi af henvisning: 100 kr. 

Kopi af journal inkl. USB-stick: 550 kr.