Receptfornyelse

Fast medicin

Hvis du ønsker at bestille din faste medicin, kan du forny din recept her. 

Finder du ikke det ønskede, kan du skrive på E-konsultation og forespørge om den ønskede medicin.

Erfaringsmæssigt giver håndteringen af medicin, både bestillingerne og fornyelserne, store udfordringer. Vi bestræber os på at have daglig fokus på patientsikkerheden, hvorfor vi meget gerne hører fra dig, hvis fornyelsen af din medicin ikke stemmer overens med din bestilling.

Vi bestræber os på at besvare din forespørgsel inden for to hverdage, men der kan godt gå op til fem hverdage.

Beroligende medicin og sovepiller

Sundhedsstyrelsen har indskærpet reglerne for receptfornyelse af sovepiller, stærk smertestillende og beroligende medicin. Derfor foregår al receptfornyelse af sovepiller, stærk smertestillende og beroligende medicin i en konsultation på klinikken.

Sundhedsstyrelsen skriver i deres vejledning:

Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient har mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Konsultationen må IKKE finde sted over internettet eller per telefon.

Scroll to Top