Konsultationer

Konsultationer

Ved hver konsultation er der i princippet sat 15 minutter af, dog kan man bestille dobbelt konsultation i særlige tilfælde, fx ved akut krise som følge af en evt. psykisk belastningsreaktion. Ved tidsbestilling er det en fordel for sekretæren, sygeplejersken og lægen, at man benævner årsagen til henvendelsen. Dog er det forståeligt, at man undlader dette i særlige tilfælde, hvor det drejer sig om intime problemer.

Der er sat af til 4 konsultationer i timen. Det betyder i praksis, at konsultationen kan vare både mere eller mindre end 15 minutter, alt afhængig af problemstillingen.

Ved kontrol af kronisk lidelse/sygdom, såsom forhøjet blodtryk, diabetes, astma, KOL, knogleskørhed e.lign. er det en god idé at have fundet ud af, om man skal have kontrolleret evt. blodprøver før konsultationen hos lægen/sygeplejersken

Uddannelseslæger
I Lægeklinikken i Hellerup Sundhedscenter varetager vi videreuddannelse af læger og speciallæger. Disse læger vil være i klinikken i perioder på 1/2 år af gangen og varetager konsultationer på lige fod med din egen læge.

I perioder har vi besøg af medicinstuderende (kaldet; juniorlæger) kort før deres afsluttende embedseksamen. Juniorlægen skal foretage konsultationer på egen hånd for at finpudse sin kommunikationsredskaber. Derfor vil nogle af konsultationerne foretaget af juniorlægen blive videofilmet og være en del af deres afsluttende eksamen. Du skal selvfølge give dit samtykke til dette.

Vi er stolte af, at kunne deltage i uddannelsen af fremtidens læger og ligeledes jordemødre og lægesekretærer.

Scroll til toppen