lægeklinikken

Vores historie om Lægeklinikken i Hellerup Sundhedscenter

Alle gode ting har en historie bag sig.

Historien om Lægeklinikken i Hellerup Sundhedscenter går langt tilbage i tiden.

I 2009 mødtes Thomas og Lotte hinanden for første gang, tilfældigt måske, men de fandt hurtigt ud af, at de havde mange ting til fælles. En fælles forståelse for at hjælpe hvor det er muligt, at yde høj service og faglighed samt ikke mindst, at nærvær altid er vigtigt at have med i mødet med patienten.

Med dette fælles grundlag byggede de videre på idéen om at skabe en lægeklinik hvor nærvær og tværfagligt samarbejde skulle være grundpillerne i det daglige arbejde med rådgivning i sundhed.

Det er sagt, at skabe gode ting tager tid.

Rigtige gode ting tager 11 måneder, 2 uger og 3 dage at skabe…..1/7 2010 åbnede Lægeklinikken i Hellerup Sundhedscenter. Det er stedet hvor du møder professionelle sundhedsfaglige personer, der forstår at arbejde sammen for dig, hvor du møder specialister på unikke fagområder til gavn for dig, hvor du bliver behandlet som et helt menneske og hvor din læge er din egen læge…..
familielægen.
Det er stedet hvor din mening bliver hørt, hvor din sundhed og dit gode helbred er vores fremtid.

Værdigrundlag
I Lægeklinikken i Hellerup Sundhedscenter mener vi, at tværfaglighed, tilgængelighed og tovholderrollen er vigtige elementer i vores arbejde. Disse værdier indgår i vores værdigrundlag:

Tværfaglighed bringer alsidighed og forskellighed. Når vores patienter søger råd og behandling, er det vigtigt, at disse kvaliteter er tilstede, så hver enkelt får en individuel behandling.

Tilgængelighed giver tryghed, og vi vil løbende have fokus på dette og forbedre den. Bedret tilgængelighed øger patientsikkerheden.

Tovholderrollen er vigtig for os og er en del af den tillid, der er nødvendig mellem patient og professionel behandler. Når et sygdomsforløb bliver langt og mange behandlere er involveret, er det vigtigt, at der er en tovholder tilstede. Det øger tilliden til sundhedsvæsenet, effekten af behandlingen og troen på helbredelse.

Mission

Vores mission er at styrke den enkeltes ansvar for egen sundhed ved at opbygge et partnerskab, der bygger på tillid og respekt for det enkelte individ.
Styrket ansvar for egen sundhed og mulighed for at handle i en retning af bedret sundhedstilstand vil forebygge sygdom samt øge indsigten i egen krop og sind.

Vi ønsker at være rollemodel for fremtidens lægepraksis, vi vil være mønsterbrydere og innovatorer i det nære sundhedsvæsen, og vi vil til stadighed udvikle vores samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen.

Vision

Vores vision er, at vi altid vil være den naturlige og fortrukne partner og rådgiver for vores patienter i sundhedsfaglige spørgsmål uanset alder og køn.

Personale

Herunder kan du læse mere om lægeklinikkens personale.
Thomas

Jeg er født i 1963, har været praktiserende læge i Charlottenlund siden 1/5 2002. Jeg er gift og har to piger og to dreng, født i henholdsvis 1995, 1999, 2008 og 2011.

Jeg er uddannet fra Københavns Universitet og blev færdig i januar 1994; gennem min uddannelse som speciallæge i almen medicin/praktiserende læge har jeg bl.a. været børnelæge, gynækolog, psykiater og geriater (alderssygdomme).

Jeg har stor interesse i sports/idrætsmedicin, fordi jeg selv dyrker en del sport dagligt, og da jeg tror, at motion/bevægelse er en lige så vigtig del af tilværelsen, som kost og søvn.

Under studiet foretog jeg rejser til Afrika (Etiopien, Kenya og Madagaskar); derfor holder jeg mig løbende
orienteret i det speciale, der hedder rejsemedicin.

Jeg har fra starten opbygget stor viden om livstilssygdomme og deres behandling og finder derfor, at det er oplagt, at sygdomme som diabetes, hypertension (forhøjet blodtryk), forhøjet kolesterol, overvægt, blodprop og apoplexi (slagtilfælde) diagnosticeres, behandles og forebygges i min praksis.

Akupunktur og rådgivning om kosttilskud/naturlægemidler er to emner jeg gennem de sidste ti år har studeret. Akupunktur er hos mig en integreret del af behandlingen og tilbydes fx. ved smerter i bevægeapparatet, graviditetskvalme, bihulebetændelse, hovedpine, hedeture i overgangsalderen etc.

M.h.t. rådgivning om kosttilskud og naturlægemidler forsøger jeg løbende at holde mig orienteret om
forskningen på dette område.

Lotte

Jeg er født i 1967, blev speciallæge i almen medicin i 2008 og har været praktiserende læge i Hellerup Sundhedscenter siden sommeren 2010.  Jeg er gift og har to drenge, født i 2003 og 2005.

Jeg blev læge i 2001 fra Københavns Universitet og har siden været under uddannelse til praktiserende læge i Københavnsområdet og i Nordsjælland.  Jeg har været på en lang række forskellige afdelinger inden for medicin, kirurgi, psykiatri og gynækologi, foruden at jeg via almen praksis har fået praktisk uddannelse inden for børnesygdomme.

Jeg har arbejdet i Norge i flere omgange, og har tilegnet mig stor erfaring inden for akut medicin blandt andet.

Inden jeg startede på medicinstudiet, rejste jeg en del i Østen og Australien og blev interesseret i tropemedicin. Under ophold et ophold med frivilligt arbejde på hospital på Sri Lanka, lærte jeg akupunktur, hvilket jeg siden har brugt ind i mellem.

Jeg har siden min studietid været aktiv i Amnesty Internationals Lægegruppe, hvor jeg med Lægegruppen blandt andet har fortaget videnskabelige undersøgelser, skrevet artikler og undersøgt torturofre.

I min fritid forsøger at jeg få rørt mig mest muligt, og løber samt dyrker karate for at holde mig i form

Sundhedsordningen

Jeg hedder Gry, er født i 1975 og uddannet fra jordemoderskolen i KBH i 2008.

Jeg er mor til 2 piger på henholdsvis 16 og 10 år.

Før jeg startede i Hellerup sundhedscenter har jeg været ansat på Frederiksberg og Rigshospitalets fødeafdelinger, samt arbejdet på en forsknings klinik på Frederiksberg.

Jeg er jordemoder og har de sidste tre år specialiseret mig i sundhedsfremme med særligt fokus på den seksuelle sundhed. Det betyder blandt andet at det ligger mig meget på sinde at alle har mulighed for at få stillet spørgsmål omkring prævention, få lavet undersøgelser for kønssygdomme og i det hele taget har et sted at henvende sig når vi har bekymringer omkring vores krop eller vores seksualitet i videste forstand.

Jeg varetager graviditets kontroller, børneundersøgelser, præventionsvejledning og kontrol af gynækologiske tilstande, smear/ celleprøve, samt undersøgelse for seksuelt overførbare sygdomme.

Desuden varetager jeg blodprøvetagning, suturfjernelse, fodvortebehandling, urin kontroller og andre mindre opgaver i klinikken.

Jeg er også at finde i receptionen hvor jeg besvarer spørgsmål, genbestiller medicin, booker tider mm.

Sundhedsordningen

Født i  Sønderborg i 1973. Uddannet sygeplejerske fra Odense sygeplejeskole i 1999.  Har arbejdet  på forskellige afdelinger på sygehus og taget videreuddannelse som intensivsygeplejerske.

Jeg har siden 2008 arbejdet som konsultationssygeplejerske i lægepraksis.  Varetager diverse laboratorieopgaver, forebyggelseskonsultationer ved kroniske sygdomme, rejsekonsultationer og motivationsamtaler vedrørende livsstilsændring (bl.a  kost, motion, rygning)

Udover konsultationer med patienterne varetager jeg forskellige administrative opgaver omkring kroniske patienter m.m.

Jeg er født i 1976 og er uddannet Social- og sundhedsassistent og siden 2012 uddannet som sundhedsservicesekretær. Før min ansættelse i Hellerup Sundhedscenter, har jeg arbejdet i Gentoftes kommunes hjemmepleje som daglig leder i mange år.

Jeg sidder til dagligt i receptionen og besvarer spørgsmål, genbestiller medicin og booker tider m.m.

Mit navn er Kirstine Brandt. Jeg er 38 år og uddannet lægesekretær. Jeg blev uddannet på Frederiksberg hospital i 2009 og har arbejdet på samtlige medicinske sengeafsnit. Jeg har været meget glad for at være ansat på hospitalet, men havde behov for at “komme videre”.

Jeg har været ansat i Hellerup Sundhedscenter siden 2014.

img class=”alignnone size-medium wp-image-877″ src=”https://hellerupsundhedscenter.dk/wp-content/uploads/2014/08/Kristine-300×200.jpg” alt=”Kristine” width=”300″ height=”200″ />

IMG_1772

Jeg er ved at uddanne mig tli at blive praktiserende læge og vil være her i klinikken frem til 1 .september som led i min videreuddannelse. Jeg vil her i klinikken varetage forskellige konsultationer både akutte henvendelser, kroniske forløb, børneundersøgelser mv.

Mit navn er Hatice Yildiz. I september 2014 startede jeg i Hellerup Sundhedscenter som lægesekretærelev. Jeg blev færdiguddannet d. 31. august 2016 og har herefter fortsat i Hellerup Sundhedscenter som lægesekretærvikar, da jeg går på barsel primo december 2016. Efter endt barsel påregner jeg at vende tilbage i en fastansættelse.

Jeg er at finde i receptionen, hvor jeg besvarer telefonopkald, booker tider, fornyer medicin og har administrative opgaver. Fra min elevtid kender jeg “Huset” og patienterne rigtig godt og hjælper gerne med at besvare henvendelser.
Sundhedsordningen

Scroll til toppen