lægeklinikken7

Attester

Attester og lægeerklæringer foretages af lægen. De er juridisk bindende og skal derfor udfærdiges med flid og omhu samt samvittighedsfuld omsorg.

Der er stor forskel på attester, især hvor omfattende de er. Det betyder, at bestiller man tid på telefonen til en attest, bør man forespørge sekretæren, om attesten kræver en, to eller flere konsultationer, samt om der skal medbringes eksempelvis urinprøve eller foretages blodprøver.

Ved mange attester som ønskes af tredje part, fx. forsikringsselskab, offentlig myndighed eller arbejdsgiver, er der indgået aftale om honorering af attesten mellem lægeforeningen og tredje part. I tilfælde, hvor der ikke er indgået aftale – fx. attestering af afbudsforsikring som følge af sygdom før rejse – er det patienten selv, der betaler. Honorarets størrelse afgøres af lægen under hensyntagen til attestens omfang.

Scroll til toppen