Adgangsforhold

Find vej til Hellerup Sundhedscenter

Parkering

Det er muligt at parkere på p-pladsen ved Onsgårdsvej. Der er både heldagsparkering og 3 timers parkering. 

Vær opmærksom på, at de optegnede p-pladser lige foran Hellerup Sundhedscenter er forbeholdt Vækstfonden. Der vil derfor blive opkrævet p-afgift, hvis man holder uden gyldig tilladelse. 

Adgangsforhold

Klinikken er God Adgang-mærket.

Klinikken har haft besøg af ‘God Adgang’, som registrerede oplysningerne om de fysiske adgangsforhold. Formålet med dette er at præsentere et overblik over de forhold til og i klinikken, som har betydning for tilgængeligheden for mennesker med funktionsnedsættelse mm.

Som patient og pårørende kan du finde information om adgangsforholdene og de fysiske rammer i klinikken her.

Hellerup Sundhedscenter logo
Scroll to Top