Konsultationer

Konsultationer

Ved hver konsultation er der i princippet sat 15 minutter af, dog kan man bestille dobbelt konsultation i særlige tilfælde, fx ved akut krise som følge af en evt. psykisk belastningsreaktion. Ved tidsbestilling er det en fordel for sekretæren og lægen, at man benævner årsagen til henvendelsen. Dog er det forståeligt, at man undlader dette i særlige tilfælde, hvor det drejer sig om intime problemer.

Der er sat af til 4 konsultationer i timen. Det betyder i praksis, at konsultationen kan vare både mere eller mindre end 15 minutter, alt afhængig af problemstillingen.

Ved kontrol af kronisk lidelse/sygdom, såsom forhøjet blodtryk, diabetes, astma, KOL, knogleskørhed e.lign. er det en god idé at have fundet ud af, om man skal have kontrolleret evt. blodprøver før konsultationen hos lægen.

Scroll to Top