Konsulationstyper

Undersøgelses & konsulationstyper

Hellerup Sundhedscenter er vi både læger, uddannelseslæger, medicinstuderende, jordemødre, sygeplejersker og sekretærer.
Vi laver mange forskellige undersøgelser i huset, og prøver så vidt muligt at klare tingene selv frem for, at man som patient skal videre til et laboratorium.

Nedenfor kan du finde undersøgelserne i alfabetisk orden, så det er nemmere at finde frem til, hvem der udfører den undersøgelse, du skal have foretaget

Undersøgelser foretaget af sygeplejersken
Astmakontrol
Blodprøver
Ekg
Hyposensibilisering (vaccination mod allergier)
INR-måling (Marevan prøve)
Kontroller af kroniske sygdomme som KOL, diabetes, forhøjet blodtryk
Livsstilsamtaler
Lungefunktionsundersøgelse
Rejsekonsultationer
Rygestop
Sårbehandling
Urinprøver
Vaccinationer
Vortefrys
Vægtsamtale
Øreskylning

Undersøgelser foretaget af jordmødrene
Blodprøver
Børneundersøgelser af børn 0-5 år
Celleprøver (smear)
Efterfødselsundersøgelser
Familietrivsel
Graviditetsundersøgelser og graviditetskontroller
Spiraloplægning
Præventionssamtaler inklusiv p-pillekontrol
Samtaler om seksualitet
Samtaler med unge
Undersøgelse for kønssygdomme
Urinprøver
Vortefrys
Vaccinationer

Scroll to Top