Børn

Barnet i centrum

Børn er dejlige, men de er ikke små voksne! På få punkter ligner de voksne. De er fx. også mest friske om morgenen/formiddagen og lidt mere trætte om eftermiddagen. Derfor foretages planlagte børne-undersøgelser bedst om morgenen/formiddagen og ikke om eftermiddagen, selvom det passer bedst med arbejdet. Husk, det er barnet der er i centrum til denne konsultation.

Er et barn blevet skeptisk overfor lægen eller sundhedspersonel i det hele taget – fx som følge af hyppig sygdom i småbørnsalderen (de første par år) – er det en god idé at genetablere tilliden til lægen. Dette gøres fx ved at tage barnet med til lægen, selvom det ikke fejler noget eller skal undersøges. Derved kan barnet opleve lægen uden at blive “forulempet”.

Du kan bestille tid til børneundersøgelser hos vores jordemødre og uddannelseslæge.

Læs mere på nedenstående links:

Syge børn – hvad kan jeg gøre?

https://www.regionh.dk/boernelaegernesboernetips/Sider/default.aspx

Scroll to Top