Adgangsforhold

Adgangsforhold

Klinikken er God Adgang mærket.

Klinikken har haft besøg af God Adgang, som registrerede oplysningerne om de fysiske adgangsforhold. Formålet med dette er at præsentere et overblik over de forhold til og i klinikken, som har betydning for tilgængeligheden for mennesker med funktionsnedsættelse m.fl.

Som patient og pårørende kan du finde information om adgangsforholdene og de fysiske rammer i klinikken via dette link.

Parkering Helleruphus

Vi beklager de nuværende, meget begrænsede p-forhold ved Helleruphus i forbindelse med byggeprojeket. Venligst vær OBS, at de optegnede p-pladser foran bygningen er forbeholdt Vækstfonden, og der vil blive opkrævet p-afgift, hvis man holder uden gyldig tilladelse.  Arbejdet vil pågå frem til ca. uge 18/2021.

Find vej til Lægeklinik Hellerup Sundhedscenter

Scroll til toppen