Kurser

Grundkursus i smertevidenskab

Som noget nyt udbyder FysioDanmark Hellerup nu VidenOmSmerters smerteuddannelse. Uddannelsen består af fire kurser, som skal tages i rækkefølge.

Det første kursus –  Grundkursus i smertevidenskab – giver en grundig indføring i de basale principper i moderne smerteforståelse og smertebehandling. Under-visningen bygger på basal videnskab og klinisk forskning, men er bygget op om kliniske problemstillinger. Derved kan den opbyggede viden understøtte og måske guide den kliniske hverdag.

Undervisningen er rettet mod autoriserede sundhedspersoner (terapeuter, sygeplejersker og læger), der ønsker opdateret viden om nervesystemets rolle i patienternes smerteoplevelse.

Kurset gennemgår de grundlæggende koncepter om smerte samt videnskaben, der danner grundlag for behandlingen af såvel akutte som kroniske smerter. Undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og forsøger at danne bro mellem moderne smerte-videnskab og deltagernes kliniske erfaringer. Kurset er primært baseret på foredrag. 

MODUL 1: GRUNDKURSUS I SMERTEVIDENSKAB

PRAKTISK INFO

Dato:
20. august 2022 kl. 9.00-17.30
21. august 2022 kl. 8.30-16.00

Adresse:
FysioDanmark Hellerup, Strandvejen 104A, 2900 Hellerup

Telefon: 39629520 / 40509522

Pris: 3700 kr. I prisen indgår undervisning, forplejning og kursusbevis.

Varighed: 16 timer (sv.t. 1 ECTS-point inkl. forberedelse).

Tilmelding:
skriv en mail til helle@fdhellerup.dk, hvis du ønsker at deltage i kurset.

Uddannelsens fire kurser
Grundkursus i Smertevidenskab er første modul i en kursusrække. FysioDanmark Hellerup afholder de fire kurusmoduler på følgende datoer:

MODUL 1: Grundkursus i Smertevidenskab
20. august 2022 kl. 9.00-17.30
21. august 2022 kl. 8.30-16.00

MODUL 2: Neuroscience og Smerte
12. november 2022 kl. 9.00-17.30
13. november 2022 kl. 8.30.16.00

MODUL 3: Undersøgelse og Måling af Smerter
14. januar 2023 kl. 9.00-17.30
15. januar 2023 kl. 8.30-16.00

MODUL 4: Behandling og Smertefulde Syndromer
11. marts 2023 kl. 9.00-17.30
12. marts 2023 kl. 8.30-16.00

Grundkursus i smertevidenskab
udbydes i samarbejde mellem FysioDanmark Hellerup og VidenOmSmerter

Kursusleder:
Morten Høgh
MSc Pain: Science & Society
PhD i Neuroscience (smerte)