træningscenteret3

Strandvejens Træning 
og Strandvejens Fysioterapi er i familie

Med samme ejer og samme målsætning: Sundhed og Velvære. Strandvejens Fysioterapi var første skud på stammen, og blev overtaget af Fysioterapeut Rim El Sammaa-Aru i 1998. Strandvejens Træning kom til i 2005, affødt af det genoptræningsbehov som naturligt opstår efter et sygdomsforløb.

Velkommen til et anderledes koncept, som vi har valgt at kalde: ”Træning for Livet” 


Hos Strandvejens Træning har vi valgt at fokusere meget på det hyggelige og sociale aspekt. Træning skal være noget du glæder dig til.
Vi ønsker med Strandvejens Træning, at gøre det “sjovt” at træne. 
Vi har en vision om at kunne friste dig til et kontinuerligt træningsforløb, der bliver justeret efterhånden som du forbedrer dig. 

Det kan lade sig gøre igennem jævnlige tests for at sikre at du rent faktisk får udbytte af din træning.

Vi vil i samarbejde med dig skabe et træningsprogram, der er sammensat så det opfylder dine behov for træning. 
Hvilke behov du har, vil vi hjælpe dig med at analysere. 

Du kan enten træne individuelt i styrketræningsmaskinerne/kredsløbsmaskinerne eller du kan vælge at deltage på nogle af de holdtræningsaktiviteter, der bliver tilbudt.

Vi vil skabe trygge rammer for din træning, hvad enten du har trænet før eller er nybegynder.