Personale


Jeg er født i 1963, har været praktiserende læge i Charlottenlund siden 1/5 2002. Jeg er gift og har to piger og to drenge, født i henholdsvis 1995, 1999, 2008 og 2011. Jeg er uddannet fra Københavns Universitet og blev færdig i januar 1994; gennem min uddannelse som speciallæge i almen medicin/praktiserende læge har jeg bl.a. været børnelæge, gynækolog, psykiater og geriater (alderssygdomme). Jeg har stor interesse i sports/idrætsmedicin, fordi jeg selv dyrker en del sport dagligt, og da jeg tror, at motion/bevægelse er en lige så vigtig del af tilværelsen, som kost og søvn. Under studiet foretog jeg rejser til Afrika (Etiopien, Kenya og Madagaskar); derfor holder jeg mig løbende orienteret i det speciale, der hedder rejsemedicin. Jeg har fra starten opbygget stor viden om livstilssygdomme og deres behandling og finder derfor, at det er oplagt, at sygdomme som diabetes, hypertension (forhøjet blodtryk), forhøjet kolesterol, overvægt, blodprop og apoplexi (slagtilfælde) diagnosticeres, behandles og forebygges i min praksis. Akupunktur og rådgivning om kosttilskud/naturlægemidler er to emner jeg gennem de sidste ti år har studeret. Akupunktur er hos mig en integreret del af behandlingen og tilbydes fx. ved smerter i bevægeapparatet, graviditetskvalme, bihulebetændelse, hovedpine, hedeture i overgangsalderen etc. M.h.t. rådgivning om kosttilskud og naturlægemidler forsøger jeg løbende at holde mig orienteret om forskningen på dette område.

Jeg er født i 1967, blev speciallæge i almen medicin i 2008 og har været praktiserende læge i Hellerup Sundhedscenter siden sommeren 2010. Jeg er gift og har to drenge, født i 2003 og 2005. Jeg blev læge i 2001 fra Københavns Universitet og har siden været under uddannelse til praktiserende læge i Københavnsområdet og i Nordsjælland. Jeg har været på en lang række forskellige afdelinger inden for medicin, kirurgi, psykiatri og gynækologi, foruden at jeg via almen praksis har fået praktisk uddannelse inden for børnesygdomme. Jeg har arbejdet i Norge i flere omgange, og har tilegnet mig stor erfaring inden for akut medicin blandt andet. Inden jeg startede på medicinstudiet, rejste jeg en del i Østen og Australien og blev interesseret i tropemedicin. Under et ophold med frivilligt arbejde på et hospital på Sri Lanka, lærte jeg akupunktur, hvilket jeg siden har brugt ind imellem. Jeg har siden min studietid været aktiv i Amnesty Internationals Lægegruppe, hvor jeg med Lægegruppen blandt andet har fortaget videnskabelige undersøgelser, skrevet artikler og undersøgt torturofre. I min fritid forsøger at jeg få rørt mig mest muligt, og løber samt dyrker karate for at holde mig i form.

Jeg er en erfaren praktiserende læge og har ind til 1. januar 2017 haft min egen praksis i Hellerup. Jeg er nu vikar her i Hellerup Sundhedscenter og vil være at træffe 2 gange om ugen.
anders vangkilde
Jeg er fase 2 læge og dette betyder at jeg er ved at uddanne mig til at blive praktiserende læge. Jeg vil være her en dag om måneden frem til år 2019.

Jeg er uddannet som sygeplejerske i 1999 og blev ansat i Hellerup Sundhedscenter i maj 2003. Jeg har arbejdet som konsultationssygeplejerske siden 2008, og forinden da arbejdet på hospital, bl.a en del år som intensivsygeplejerske. Jeg varetager sygeplejekonsultationer omkring laboratorieopgaver, kroniske sygdomme, rejserådgivning, vaccinationer, kost/motionssamtaler, rygestopsrådgivning mm. Og jeg har tillige en administrativ funktion som manager ifm den daglige strukturering, drift og organisering i Hellerup Sundhedscenter.

Jeg hedder Gry, er født i 1975 og uddannet fra jordemoderskolen i KBH i 2008. Jeg er mor til 2 piger på henholdsvis 16 og 10 år. Før jeg startede i Hellerup sundhedscenter har jeg været ansat på Frederiksberg og Rigshospitalets fødeafdelinger, samt arbejdet på en forsknings klinik på Frederiksberg. Jeg er jordemoder og har de sidste tre år specialiseret mig i sundhedsfremme med særligt fokus på den seksuelle sundhed. Det betyder blandt andet at det ligger mig meget på sinde at alle har mulighed for at få stillet spørgsmål omkring prævention, få lavet undersøgelser for kønssygdomme og i det hele taget har et sted at henvende sig når vi har bekymringer omkring vores krop eller vores seksualitet i videste forstand. Jeg varetager graviditets kontroller, børneundersøgelser, præventionsvejledning og kontrol af gynækologiske tilstande, smear/ celleprøve, samt undersøgelse for seksuelt overførbare sygdomme.

Jeg er pr. 1. juni 2016 ansat som ledende lægesekretær i Hellerup Sundhedscenter. Jeg er uddannet erhvervssproglig korrespondent i engelsk og fransk i 1984 og jordemoder i 1999. Jeg har en mangeårig baggrund dels som chefsekretær på københavnske advokatkontorer og i flere erhvervsvirksomheder dels som jordemoder på de fleste af Region Hovedstadens fødesteder. Senest har jeg arbejdet i 3 år for en privatpraktiserende læge, hvor jeg arbejdede i receptionen og havde jordemoder- og sygeplejerskekonsultationer. Jeg er at træffe i receptionen, hvor jeg booker tider, fornyer recepter, varetager administrative opgaver samt besvarer spørgsmål.

Jeg er uddannet sygeplejerske fra Rigshospitalet og har stort set haft min gang der gennem de seneste 20 år. Jeg har arbejdet med børne-thorax kirurgi, hæmatologi (knoglemarvs-transplantation) samt hæmodialyse. Desuden har jeg klinisk erfaring som operationssygeplejerske på de centrale operationsgange på Hillerød Hospital. Jeg har også været ansat i medicinalindustrien som produkt-specialist indenfor I.V. terapi i Region Hovedstaden. Jeg er at træffe i receptionen, hvor jeg booker tider, fornyer recepter, varetager administrative opgaver samt besvarer spørgsmål.

Jeg er uddannet lægesekretær og jeg vil være at finde i receptionen, hvor jeg tager telefoner, booker tider, fornyer recepter m.m. Jeg er for tiden på barsel, men er tilbage igen i januar 2018.
Jeg er at træffe i receptionen, hvor jeg booker tider, fornyer recepter, varetager administrative opgaver samt besvarer spørgsmål.

Jeg er at træffe i receptionen, hvor jeg booker tider, fornyer recepter, varetager administrative opgaver samt besvarer spørgsmål.