Personale


Jeg er født i 1963, har været praktiserende læge i Charlottenlund siden 1/5 2002. Jeg er gift og har to piger og to drenge, født i henholdsvis 1995, 1999, 2008 og 2011. Jeg er uddannet fra Københavns Universitet og blev færdig i januar 1994; gennem min uddannelse som speciallæge i almen medicin/praktiserende læge har jeg bl.a. været børnelæge, gynækolog, psykiater og geriater (alderssygdomme). Jeg har stor interesse i sports/idrætsmedicin, fordi jeg selv dyrker en del sport dagligt, og da jeg tror, at motion/bevægelse er en lige så vigtig del af tilværelsen, som kost og søvn. Under studiet foretog jeg rejser til Afrika (Etiopien, Kenya og Madagaskar); derfor holder jeg mig løbende orienteret i det speciale, der hedder rejsemedicin. Jeg har fra starten opbygget stor viden om livstilssygdomme og deres behandling og finder derfor, at det er oplagt, at sygdomme som diabetes, hypertension (forhøjet blodtryk), forhøjet kolesterol, overvægt, blodprop og apoplexi (slagtilfælde) diagnosticeres, behandles og forebygges i min praksis. Akupunktur og rådgivning om kosttilskud/naturlægemidler er to emner jeg gennem de sidste ti år har studeret. Akupunktur er hos mig en integreret del af behandlingen og tilbydes fx. ved smerter i bevægeapparatet, graviditetskvalme, bihulebetændelse, hovedpine, hedeture i overgangsalderen etc. M.h.t. rådgivning om kosttilskud og naturlægemidler forsøger jeg løbende at holde mig orienteret om forskningen på dette område.

Jeg er født i 1967, blev speciallæge i almen medicin i 2008 og har været praktiserende læge i Hellerup Sundhedscenter siden sommeren 2010. Jeg er gift og har to drenge, født i 2003 og 2005. Jeg blev læge i 2001 fra Københavns Universitet og har siden været under uddannelse til praktiserende læge i Københavnsområdet og i Nordsjælland. Jeg har været på en lang række forskellige afdelinger inden for medicin, kirurgi, psykiatri og gynækologi, foruden at jeg via almen praksis har fået praktisk uddannelse inden for børnesygdomme. Jeg har arbejdet i Norge i flere omgange, og har tilegnet mig stor erfaring inden for akut medicin blandt andet. Inden jeg startede på medicinstudiet, rejste jeg en del i Østen og Australien og blev interesseret i tropemedicin. Under et ophold med frivilligt arbejde på et hospital på Sri Lanka, lærte jeg akupunktur, hvilket jeg siden har brugt ind imellem. Jeg har siden min studietid været aktiv i Amnesty Internationals Lægegruppe, hvor jeg med Lægegruppen blandt andet har fortaget videnskabelige undersøgelser, skrevet artikler og undersøgt torturofre. I min fritid forsøger at jeg få rørt mig mest muligt, og løber samt dyrker karate for at holde mig i form.

Jeg er født i 1980 i Struer og er gift med en sundhedsplejerske. Jeg har to døtre fra 2015 og 2018. Venner og patienter kalder mig energisk, rummelig og opmærksom.
Jeg blev læge fra Århus universitet i 2009 og er uddannet praktiserende læge. Under min uddannelse har jeg været på københavnske hospitaler og forskellige almen praksisser samt blandt andet vikariater på Grønland og Færøerne. I Forsvaret var jeg udsendt som læge til Afghanistan og Libanon. Udover at arbejde som praktiserende læge er jeg også læge i atletik klubben Sparta, der har arrangeret flere større motionsløb hvor jeg har ansvaret for alle løberene.
Jeg har stor interesse indenfor sports/idrætsmedicin, da jeg elsker sport, rejser og natur. Derudover interesserer jeg mig ligeledes for samtaler samt mindre kirurgiske indgreb.

Jeg er født i 1983 og har fire børn. Jeg er uddannet fra Aarhus Universitet og blev færdig i 2010.
Jeg har herefter blandt andet forsket på Rigshospitalet og arbejdet på en skadestue i Singapore.
Jeg er nu i gang med min hoveduddanelse til at blive speciallæge i almen medicin/praktiserende læge.
Jeg vil være i klinikken en gang om måneden fra d. 1/9-2018 til d. 1/9-2019.
Billede og beskrivelse kommer snarest…
Billede og beskrivelse er på vej…

Jeg er født i 1973 og er gift. Jeg bor i Greve og har to børn fra 2005 og 2007. Jeg er uddannet som sygeplejerske i 1999 og blev ansat i Hellerup Sundhedscenter i maj 2013. Jeg har arbejdet som konsultationssygeplejerske siden 2008, og forinden da arbejdet på hospital, bl.a en del år som intensivsygeplejerske. Jeg fungerer som praksismanager i klinikken, hvilket overvejende er en administrativ funktion, hvor jeg varetager personaleledelsen og den daglige administrative drift af klinikken. Ved behov tager jeg enkelte sygeplejekonsultationer.

Jeg bor i Birkerød og har 2 voksne piger.
Jeg er uddannet som sygeplejerske i 1999 og er ansat som konsultationssygeplejerske i Hellerup Sundhedscenter siden 1/7 2019.
Jeg har arbejdet som konsultationssygeplejerske siden 2008 i flere lægehuse, dog afbrudt af 1 1/2 år hvor jeg boede og arbejdede som akutsygeplejerske i Oslo.
I min fritid rejser jeg en del og spiller golf.
Jeg er at træffe i receptionen, hvor jeg booker tider, fornyer recepter, varetager adminsitrative opgaver samt besvarer spørgsmål.
Desuden varetager jeg sygeplejerske konsultationer omkring laboratorieopgaver, kroniske sygdomme, rejserådgivning, vaccinationer mm.
Jeg er født i 1970, bor i Brønshøj og er mor til 3.
Jeg er uddannet som sygeplejerske fra Rigshospitalets sygeplejeskole i 1996 og er ansat som konsultationssygeplejerske i Hellerup Sundhedscenter siden oktober 2019.
Jeg har tidligere arbejdet på Frederiksbergs lungemedicinske ambulatorie med udredning og behandling af astma, allergi og KOL.
Herudover har jeg arbejdet på en allergiklinik og har erfaring i palliation til lungepatienter.
Ligeledes har jeg undervist på rehabiliteringsforløb for KOL patienter.
I min fritid holder jeg af at løbe, cykle og opholde mig i naturen.
Jeg er at træffe i receptionen, hvor jeg booker tider, fornyer recepter, varetager administrative opgaver samt besvarer spørgsmål.
Desuden varetager jeg sygeplejerske konsultationer omkring laboratorieopgaver, kroniske sygdomme, vaccinationer mm.

Jeg er ansat som ledende lægesekretær i Hellerup Sundhedscenter. Jeg er uddannet jordemoder i 1999 og erhvervssproglig korrespondent i engelsk og fransk i 1984. Jeg har en mangeårig baggrund dels som chefsekretær på københavnske advokatkontorer og i flere erhvervsvirksomheder dels som jordemoder på de fleste af Region Hovedstadens fødesteder. Jeg er at træffe i receptionen, hvor jeg booker tider, fornyer recepter, varetager administrative opgaver samt besvarer spørgsmål. Desuden varetager jeg forskellige typer konsultationer, herunder graviditetskonsultationer, blodrpøvetragning, voretfrys, øreskyl mv.

Jeg er født i 1967 og har fire børn. Jeg blev uddannet jordemoder i 1994 og er certificeret ammerådgiver (IBCLC) siden 2011.
Jeg har arbejdet på forskellige fødesteder og barselsgange på Sjælland i løbet af mit jordemoderliv.
De sidste 12 år har jeg primært haft gravide, nyfødte, amning og familiedannelse som speciale.
I klinikken varetager jeg bla. graviditetsundersøgelser, ammerådgivning, børneundersøgelser, præventionsrådgivning, vaccinationer og smear (celleprøve for livmoderhalskræft).

Jeg er født i 1985 og har to børn fra 2012 og 2017. Jeg startede i 2014 som elev på klinikken og blev færdig som lægesekretær i september 2016. Jeg er at træffe i receptionen, hvor jeg booker tider, fornyer recepter, varetager administrative opgaver samt besvarer spørgsmål.
Billede og beskrivelse på vej…
Jeg er medicinstuderende på Københavns Universitet, hvor jeg afslutter min kandidat i 2022. I klinikken er jeg at træffe i receptionen, hvor jeg booker tider, fornyer recepter, varetager administrative opgaver samt besvarer spørgsmål.

Jeg er medicinstuderende på Københavns Universitet, hvor jeg afslutter min kandidat i 2022. I klinikken er jeg at træffe i receptionen, hvor jeg booker tider, fornyer recepter, varetager administrative opgaver samt besvarer spørgsmål.
Jeg er medicinstuderende på Københavns Universitet, hvor jeg afslutter min kandidat i 2022. I klinikken er jeg at træffe i receptionen, hvor jeg booker tider, fornyer recepter, varetager administrative opgaver samt besvarer spørgsmål.

Jeg er medicinstuderende på Københavns Universitet, hvor jeg afslutter min kandidat i 2022. I klinikken er jeg at træffe i receptionen, hvor jeg booker tider, fornyer recepter, varetager administrative opgaver samt besvarer spørgsmål.
Jeg er medicinstuderende på Københavns Universitet, hvor jeg afslutter min bachelor i 2022. I klinikken er jeg at træffe i receptionen, hvor jeg booker tider, fornyer recepter, varetager administrative opgaver samt besvarer spørgsmål.
Billede og beskrivelse på vej…