Adgangsforhold

Klinikken er God Adgang mærket.

Klinikken har haft besøg af God Adgang, som registrerede oplysningerne om de fysiske adgangsforhold. Formålet med dette er at præsentere et overblik over de forhold til og i klinikken, som har betydning for tilgængeligheden for mennesker med funktionsnedsættelse m.fl.

Som patient og pårørende kan du finde information om adgangsforholdene og de fysiske rammer i klinikken via dette link.