Vores historie om Lægeklinikken i Hellerup Sundhedscenter

Alle gode ting har en historie bag sig

Historien om Lægeklinikken i Hellerup Sundhedscenter går langt tilbage i tiden.

I 2009 mødtes Thomas og Lotte hinanden for første gang, tilfældigt måske, men de fandt hurtigt ud af, at de havde mange ting til fælles. En fælles forståelse for at hjælpe hvor det er muligt, at yde høj service og faglighed samt ikke mindst, at nærvær altid er vigtigt at have med i mødet med patienten.

Med dette fælles grundlag byggede de videre på idéen om at skabe en lægeklinik hvor nærvær og tværfagligt samarbejde skulle være grundpillerne i det daglige arbejde med rådgivning i sundhed.

Det er sagt, at skabe gode ting tager tid

Rigtige gode ting tager 11 måneder, 2 uger og 3 dage at skabe…
D. 1/7 2010 åbnede Lægeklinikken i Hellerup Sundhedscenter. Det er stedet hvor du møder professionelle sundhedsfaglige personer der forstår at arbejde sammen for dig, hvor du møder specialister på unikke fagområder til gavn for dig, hvor du bliver behandlet som et helt menneske og hvor din læge er din egen læge… familielægen.
Det er stedet hvor din mening bliver hørt, hvor din sundhed og dit gode helbred er vores fremtid.

Værdigrundlag

I Lægeklinikken i Hellerup Sundhedscenter mener vi at tværfaglighed, tilgængelighed og tovholderrollen er vigtige elementer i vores arbejde. Disse værdier indgår i vores værdigrundlag:

Tværfaglighed bringer alsidighed og forskellighed. Når vores patienter søger råd og behandling er det vigtigt at disse kvaliteter er tilstede så hver enkelt får en individuel behandling.

Tilgængelighed giver tryghed og vi vil løbende have fokus på dette og forbedre den. Bedret tilgængelighed øger patientsikkerheden.

Tovholderrollen er vigtig for os og er en del af den tillid der er nødvendig mellem patient og professionel behandler. Når et sygdomsforløb bliver langt og mange behandlere er involveret, er det vigtigt at der er en tovholder tilstede. Det øger tilliden til sundhedsvæsenet, effekten af behandlingen og troen på helbredelse.

Mission

Vores mission er, at styrke den enkeltes ansvar for egen sundhed ved at opbygge et partnerskab der bygger på tillid og respekt for det enkelte individ.
Styrket ansvar for egen sundhed og mulighed for at handle i en retning af bedret sundhedstilstand vil forebygge sygdom samt øge indsigten i egen krop og sind.

Vi ønsker at være rollemodel for fremtidens lægepraksis, vi vil være mønsterbryder og innovator i det nære sundhedsvæsen og vi vil til stadighed udvikle vores samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen.

Vision

Vores vision er, at vi altid vil være den naturlige og fortrukne partner og rådgiver for vores patienter i sundhedsfaglige spørgsmål uanset alder og køn.